Bestämmelser för gruppridning, leasing och allmänna ordningsregler

 

Allmänna ordningsregler

 • Visa hänsyn vid all vistelse inom anläggningen, både mot hästar och dina stallkompisar.
   
 • Hälsa på dem du träffar och var hjälpsam.
   
 • Alla hjälps åt att hålla anläggningen i ett städat och prydligt skick.
   
 • Städa efter dig om du har varit i klubbrummet: diska, torka av och tag med dina sopor.
   
 • Eleverna gör rent, städar och plockar undan efter sig samt mockar använd upptällningsplats. Om spolspiltan används så sopas den efter användning. Det är inte tillåtet att kratsa hovar i spolspiltan. Vattenhinkar med hö i får ej tömmas i vattenspiltan utan tömmes i containern.
   
 • Det är inte tillåtet att gå in i hagarna utan ridinstruktörs tillåtelse. Barn under 18 får aldrig hämta hästen i hagen själv. Hjälm skall användas då elev hämtar häst i hagen.

 • Hundar skall vara kopplade på anläggningen och får ej uppträda störande för varken människor, hästar eller andra djur. Hundar får ej lämnas utan uppsikt.
   
 • Barnvagnar får ej tas in i stallet.
   
 • Elfviks gård är en rökfri gård. Rökning får endast ske utanför och i anslutning till de allmänna toaletterna nere på Elfviks gård. 

Bestämmelser för gruppridning

 • En bestämd dag och tid i veckan är reserverad för eleven.
   
 • Lektionstiden är den tid eleven disponerar hästen, vilket inkluderar upp-och avsittning.
   
 • Kom i god tid för din ridlektion. Räkna med 30 minuter både före och efter din ridlektion. Hästen skall borstas, sadlas och tränsas noggrant innan din ridlektion. Fråga din ridlärare om du är minsta osäker på hästens utrustning. Borsta  och klappa om din häst efter avslutad ridlektion. Som ryttare har du även ansvar över att hästens utrustning är i fint skick. Ryttaren ansvarar även för att den uppställningsplats som används för hästen är mockad och rengjord.
   
 • Vid förhinder har eleven rätt att själv upplåta sin plats till likvärdig ryttare, ridskolan skall alltid informeras om ryttarbyte sker. Om eleven har förhinder men ej funnit ersättare är eleven skyldig att meddela ridskolan detta med hänsyn till hästarna. Ingen igenridning erbjuds.
   
 • Om ridskolan ställer in lektion har eleven rätt till annan likvärdig ridlektion eller återbetalning.
   
 • Avgiften faktureras via Lidingö Ryttarförening. Ryttaren förbinder sig för en termin i taget, väljer man att sluta under pågående termin är avgiften förverkad- inga återbetalningar görs. Uppsägning av ridabonnemang sker skriftligt till ridskolan i slutet av pågående termin och gäller för kommande betalningsperiod. Utebliven betalning räknas ej som uppsägning av plats. Vi utebliven uppsägning så fortsätter abonnemanget till vidare.
   
 • Godkänd hjälm, skor eller stövlar med rejäl klack och ändamålsändlig klädsel skall användas vid all ridning. Skyddsväst rekommenderas.
   
 • Ordinarie gruppridning utgår på helgdagar. På skolloven kan tiderna för ordinarie gruppridning komma att ändras, om så sker aviseras detta på Facebooksidan "Elfviks Ridskola- Anna & Botti". Har du inte Facebook är du själv ansvarig för att höra med din ridlärare om det är någon ändring i tiderna.
   
 • Eleven skall vara medlem i Lidingö Ryttarförening, vilket ger eleven en olycksfallsförsäkring.