Bestämmelser för leasing

Vi erbjuder våra elever möjligheten att prova på hur det är att ha egen häst genom leasing. Eleven rider då ”sin” häst två gånger eller fler per vecka, i de ordinarie grupperna. Leasingeleverna har möjlighet att välja till hoppspecial samt att delta på uteritter och andra aktivitetermed ”sin” häst på söndagar.

 

Leasingryttare har förtur till ”sin” häst på tävlingar och dylikt. Skulle hästen bli halt eller på annat sätt obrukbar för ridning får man möjlighet attbyta till annan häst under tiden, om lämplig sådan finns ledig. Om hästen blir halt eller skadad är leasingryttaren förpliktigad till att ta hand om ”sin” häst de dagar denne vanligtvis disponerar hästen. 

För tillfället tar vi inte emot några nya leasingelever.